Kahalagahan ng sigarilyo

Kumuha ang mananaliksik ng impormasyon sa paksa base sa kanilang kaalaman at sa mga opinion ng mga tao sa kanilang paligid.

Epekto Ng Paninigarilyo

Habang namimili, iniisip din natin kung bibilhin ba natin ang isang produkto o hindi at kung saang pamilihan o kanino ka bibili. Kaligiran ng Pag-aaral Sa lipunan ngayon, ang kagandahan ay isa sa mga maiinit na paksa. Inaasahang tataas pa ang bilang na ito sa mga darating na buwan dahil sa mabilis na paglaganap ng bisyo sa mga kabataan, lalo na sa Pilipinas.

Tampok sa dalawang kolum ni Prop. Kay daling mahanap, kay daling mabili. Kahit hindi sila naninigarilyo, kung nalalanghap nila ang usok sa paninigarilyo mo ay dinadamay mo ang iyong pamilya sa mga panganib na hatid ng paninigarilyo. Epekto Ng Paninigarilyo Ni: Sa simula pa lamang, mapagtatanto na mahina na ang pundasyon ng sistema ng pampublikong kalusugan sa Pilipinas.

Kahit hindi ka naninigarilyo ay parang naninigarilyo ka na rin dahil sa mga kemikal na nakukuha mo sa usok ng sigarilyo ng taong katabi o malapit sa naninigarilyo. Dumadami din ang mga kababaihan na nagiging mapanghusga at mapag-sukat nang dahil sa pagsunod sa pamantayan ng kagandahan na inilahad ng midya upang maging katanggap-tanggap o nakakaangat sa lipunan pagdating sa konsepto ng kagandahan.

Hindi na ito gaanong napagtutuunan ng pansin dahil na rin sa mas tumatalinong mga mamimili. Ang saklaw ng RH ay hindi lamang nalilimita sa mga nabanggit. Ayon sa pag-aaral na isinagawa nina Michel Syrett, Jean Lamminmanang karamihan sa mga kabataan ay lubos na naiimpluwensiyahan ng kapwa kabataan na nasa kapaligiran nito.

Dapat din ay dagdagan pa ng gobyerno ang mga proyekto laban sa paninigarilyo ng mamamayang Pilipino. Ang pag-aaral na nagbibigay ng isang mas tumpak na pagtatasa ng mga link sa pagitan ng katayuan at kaligtasan ng paninigarilyo sa pamamagitan ng paglilimita sa iba pang mga kadahilanan na maaaring makaapekto sa sinusunod sakit kinalabasan.

Lain Lang hinggil sa kaugnayan ng paninigarilyo sa Psychological well-being ng tao. Gaano kapaki-pakinabang ang artikulong ito.

Month: January 2013

Anti-discrimination legislation has been proposed elsewhere to prevent denying employment on the basis of facial features, build and height.

Gayundin, wala ring sapat na mga batas, regulasyon at tuntunin ang pamahalaan upang maprotektahan ang milyun-milyong mga Pilipino na nagtitiwala sa mga gamot na ginagawa ng mga kompanyang ito. Hindi malayo na gamitin ang larangang ito bilang lunduyan upang maisakatuparan ang mga pansariling interes ng iilan.

Nakaaapekto ba ang usok nito sa mga taong hindi naman naninigarilyo. Ang siyensya ang itinuturing ngayon na isang hindi-mapag-aalinlanganang batis ng impormasyon lalo na sa sa larangan ng pagtukoy sa mga karamdaman at panlunas.

Ang iba naman ay naghihirap ng maraming taon sa kanilang kalusugan. Mahalagang matutukan ng lokal na pamahalaan ang sikolohikal na pangangailangan ng mga naging biktima ng sakuna sa kanilang nasasakupan, hindi lamang ang kanilang pisikal na pangangailangan. Hangad ng mga mananaliksik na bigyang-pansin ang isyung ito ng lipunan na nagbabago ng pagtingin ng mga konsepto ng kagandahan.

Ano Ang Masamang Epekto Ng Paninigarilyo

Kung ang taong naninigarilyo ay nakakakuha ng mainstream effects, ang taong nakakalanghap naman ng usok ng sigarilyo ang nakakakuha ng sidestream effects. Makakatulong din ito sa mga hindi nanninigarilyo upang huwag na nila subukan ang masamang bisyo na ito.

Napag-alamang mas ubuhin at hikain ang mga anak ng taong naninigarilyo. Ito rin ay nakamamatay. Epekto ng sigarilyo sa sistemang cardiovascular Ang paninigarilyo ay nakasisira sa lahat ng bahagi ng sistemang cardiovascular. Epekto ng paninigarilyo sa baga Kapag nakalanghap ka ng usok galing sa sigarilyo, ikaw ay nagpapapasok ng mga sangkap na pwedeng makasira sa baga mo.

Gumamit ng mga kasanayan sa pagsulat ng akademikong papel at naghanap ng mga taong makakapanayam upang kunin ang sariling pananaw ng bawat isa bilang representasyon ng publiko tungkol sa ppaninigarilyo at nangalap din ng karagdagang impormasyon sa mga internet sites bilang pang-suporta sa pananaliksik na ito.

Upang mailahad sa mga kabataan na ang mga patalastas ay nakapangiimpluwensya sa konsepto ng kagandahan. Ang yosi ay nakakapagsanhi rin ng bad breath o mabahong hininga at madilaw ng ngipin.

Ang paninigarilyo ay maaari ring makapagpapangit dahil sa pagkulubot ng balat, makapagpadilaw ng ngipin at mga kuko sa daliri, at makapagdulot ng mabahong hininga. Oct 12,  · Balita Pilipinas Ngayon rounds up the top stories from around the Philippines GMA’s regional stations in Luzon, Visayas, and Mindanao.

It’s hosted by Mark Sa.

sigarilyo. Ngayon, maaari nang bumili ng maraming uri ng alternatibo. Ito ay nasa hugis ng isang chewing gum (nicorette), inhaler transdermal systems (patches) o kaya naman ay nicotine nasal spray. Iba-iba man ang kanilang anyo at hugis, pareho pa rin ang mga kemikal at mga epektong nakapaloob dito /5(30).

{{{ story.title }}}

Ayon sa Medlndia Online, ang stick ng sigarilyo ay binubuo ng halos 4, kemikal na maraming epekto sa katawan at pag-iisip ng tao.

Ang ilan sa mga ito ay ang nicotine, tar, acetone, chloroform, atbp.5/5(). KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL: ANG SIGARILYO • Naglalaman ito ng 14 na kemikal na nakaka-kanser.

• Ang usok nito ay naglalaman ng mahigit sa 4, kemikal na pumipinsala sa kalusugan at kapaligiran. • Ang nikotinang laman ng sigarilyo ay sanhi ng. Niyanig ang bulwagan ng mga alingawngaw ng mga punglo na kung papakinggang maigi ay mahihinuhang nagbuhat sa pistoles ng mga guardia janettravellmd.com na ikinagulat ng sinumang nasa bulwagang iyon ang mariing sigaw ng Alferez sa may di-kalayuan.

Kagyat na nahinto ang talakayan. AngKabanatang Ito Ay Naglalaman Ng Suliranin, MgaPalagay, Hipotesis At Kahalagahan Ng MgaPag-Aaral Sa MgaKabataan,Gobyerno, Paaralan At Magulang.

Kahalagahan ng sigarilyo
Rated 4/5 based on 43 review
January – The Random Thinker